Disclaimer - Imperial Security & Safety
366
page-template-default,page,page-id-366,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Disclaimer

DISCLAIMER VAN:
Imperial Security & Safety

Verlengde Bremenweg 27

9723JV Groningen

 

En voor de webpagina: www.imperialsecurity.nl

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina: www.imperialsecurity.nl . Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of  een offerte op te stellen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Vanzelfsprekend gaan wij uiterst discreet met uw persoonsgegevens om en gebruiken we deze voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten (in het bijzonder voor prijzen) worden voorbehouden. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijk fouten.
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Imperial Security & Safety aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Imperial Security & Safety. Vermenigvuldiging van tekst- beeld of videomateriaal in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Imperial Security & Safety.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Download de Disclaimer in PDF